Kanditát SDeO č. 1 - Mgr. Petra Bostlová

Petra Bostlová

Věk: 40 let

Profese:

Ředitelka neziskové organizace v sociální oblasti

Hlavní priority, kterým se chci věnovat v zastupitelstvu:

Efektivní řízení města, transparentní výběrová řízení, boj s korupcí na úřadech podléhajících pravomoci Města, důstojný život děčínských seniorů, občanské kulturní aktivity, ekologie, společenská odpovědnost

Rozhovor s Mgr. Petrou Bostlovou:

Co Vás vedlo k tomu, že jste se rozhodla aktivně se angažovat v komunální politice?

Jsem takové "zoon politikon" :)), tedy tvor politický, jak by řekl můj oblíbený Aristotelés. Člověk má odpovědnost za svět, ve kterém žije. Není mi tak lhostejné, co se kolem mne a kolem nás všech tady u nás v Děčíně děje. Uvědomuji si, že jak si to tu uděláme nebo necháme udělat, takové to tu budeme mít.

Myslíte si, že bylo nutné založení nové politické strany? Nestačilo by využít těch stávajících?

Má zkušenost z velké politické strany je, že, co se týče velkých politických stran v Čechách, jsou dnes již nereformovatelné. Malé politické strany se mi zase mnohdy zdají, ač třeba s dobrým úmyslem, že jim často chybí jistá razantnost či politická vyspělost. Došla jsem tak k závěru, že bude lepší vystavět politickou stranu novou, založenou na původním smyslu a účelu politiky. Která se poučí z chyb stávajících politických stran a začne od začátku, nezatížena minulostí.

Hodně jsem si dala záležet na vypracování znění stanov. Každá politická strana s nimi povstává i padá. Stanovy určují mantinely a udávají, jak ta která strana bude vypadat. Nejen nyní, ale i v budoucnosti. Abych určila směr, kam bych chtěla, aby se SDeO ubírala.

Vděčím dvěma zkušeným odborníkům, kterých si lidsky i profesně velmi vážím, se kterými jsem nad jejich obsahem pak mohla diskutovat, aby budoucí potenciální problémy byly minimalizovány.

Na jaký problém našeho města se Vy osobně hodláte zaměřit a jak chcete dosáhnout výrazného výsledku?

Těch oblastí, na které já osobně se hodlám zaměřit, je více. Už z pozice lídra naší strany. Myslím si, že lídr by měl celý program "zastřešovat", i když podrobné know-how mnohých bodů programu je už pak starostí jiných členů či spolupracovníků SDeO. Aspoň u nás to takhle je. Co se ale od mé osoby určitě očekává a v tom nehodlám zklamat, je osobní zaměření se na oblast: senioři. Za posledních 20 let jsou zde opomíjenou občanskou skupinou. Usiluji a usilovat budu, aby Děčín už konečně měl důstojný domov pro seniory (a celkově se zlepšila i zdostupnila jim poskytovaná péče, také ta terénní). Je to nezměrná ostuda našeho města, že při své velikosti, a tím i výši finančních toků ze strany státu, poskytujeme našim děčínským seniorům institucionální péči na této úrovni! Která naprosto neodpovídá 21. století.

A jak chci dosáhnout pozitivního výsledku? S tím souvisí oblast, na kterou se hodláme zaměřit jakožto celá SDeO v Děčíně: A tím je: ztransparentnit výběrová řízení a veřejné zakázky, neplýtvat finančními a jinými prostředky města, vymýtit korupci na úřadech podléhajících pravomoci města Děčína. Zefektivnit řízení města. Budete sám vidět, jak pak budou i prostředky na rekonstrukci objektu pro účely děčínského domova pro seniory i na jiné důležité oblasti. Dále jsou to kupř: ekologická témata, společenská odpovědnost a další.

Jaké jsou podle Vašeho názoru největší „hříchy“ stávajících komunálních politiků?

Kromě pár světlých vyjímek, je to nezájem o občany. Nezájem o jejich problémy, o jejich potřeby, o to, co oni sami by tu chtěli mít. To je jeden z hlavních výsledků mého šetření vzniklého snad ze stovky rozhovorů s občany při sbírání jejich podpisů pod petici. (Ty jsem sbírala, abychom se mohli řádně na ministerstvu jako politická strana zaregistrovat.) To je velmi smutná bilance, nemyslíte? Přitom je si třeba uvědomit, že peníze, které Děčín investuje, jsou peníze daňových poplatníků, nikoli těchto politiků! Pak nechápu, co dotyčné politiky opravňuje k tomu, "spravovat" tohle město, aniž by je zajímalo, co tu lidé opravdu chtějí a potřebují.

Jeden příklad za všechny: Při sbírání podpisů pod petici v rozhovoru se na mě paní středního věku podívá jako na zjevení a s neskrývaným údivem se mě ptá: "A to jako znamená, že se nás budete ptát, co bychom tu my, Děčíňané, v Děčíně chtěli a potřebovali?" A takovýchto údivů bylo během i těch několika dní, co jsem podpisy sbírala, skutečně až příliš mnoho.

Lidé si mi stěžují na korupci, se kterou denně osobně přicházejí u nás v Děčíně do styku a nemám důvod jejich vlastním příběhům nevěřit, protože zcela viditelné symptomy tomu jen nasvědčují.

Plýtvání v Děčíně. Jsou to zase osobní příběhy lidí, se kterými se na mě už teď obracejí a s nimi se mi svěřují, jak to tady "funguje" a co všechno se tu děje. Jsou to burcující události.

Příliš úzká propojenost mezi "různými" politickými subjekty, také na osobní rovině. Stačí se jen rozhlédnout po současném zastupitelstvu při jejich jednáních a současně okolních prostorách na Střelnici. Člověk má kolikrát dojem, že to "hlavní jednání" probíhá úplně někde jinde než zrovna v hlavním sále.

To jsou čtyři z nich. I když podle mého ty nejpalčivější. Bez jejich odstranění se z místa nepohneme. Nýbrž naopak, budeme se propadat stále hlouběji a hlouběji. Těch nešvarů je tu celá řada. A dnes už mnoho Děčíňanů o nich ví. Naštěstí!

Tvrdíte, že chcete dělat politiku v zájmu občanů. Jaké jsou tedy podle Vás zájmy občanů?

Aby se tu neplýtvalo veřejnými prostředky. Aby tu lidé mohli dýchat čistý vzduch a pít zdravou vodu. Aby tu měli práci! Aby nedřeli jak koně za minimální mzdu. Aby se tu necítili jak cizinci ve vlastním městě. Aby se jich politici ptali, co tu a jak chtějí! Aby s nimi průběžně komunikovali a nevylezli jen jednou za čtyři roky v předvolební kampani posbírat jejich hlasy a pak zase - adieu, co mi je po vás. Aby tu lidé měli budoucnost.

SDeO má ve sloganu „Politika pro všechny slušný lidi". Co je tedy měřítkem slušnosti a co s těmi neslušnými?

Slušné je: Nelhát, nekrást, žít v pravdě, před sebou i ostatními. Druhému nedělat nic zlého, jako ani sobě samému neubližovat. Nýbrž naopak, přinášet dobré druhému stejně jako sobě.

A co s těmi neslušnými? Zde je míněno - politiky. S těmi se musí "poprat" voliči. A co my s nimi? Jednoduše se s takovými nijak nezaplétat a snažit se je hnát k zodpovědnosti za jejich činění.

Tvrdíte, že chcete nastolit odpovědnou, morální a hospodárnou politiku. Jakým způsobem?

Individuální i společenská odpovědnost, etický princip a hospodárnost jsou a zůstanou hlavními kritérii našich politických (i osobních) rozhodnutí. V centru zájmu stojí člověk, občan, a jeho potřeby.

Na Vaší kandidátce je pouze 11 kandidátů místo možných 27. Co je toho příčinou?

Těch příčin je víc. Registraci z ministerstva jsme dostali až koncem června. To ale není tím hlavním důvodem. Tím je: lidé se tu bojí. Být na kandidátce pod Bostlovou, to je něco jiného než se podepsat svým jménem pod petici. Tehdy lidé věděli, že se jejich jméno nikde veřejně neobjeví. Tam se zřejmě cítili být svobodní a za 10 dní, co jsem podpisy pod petici k registraci SDeO sbírala, se mi podepsalo přes 900 lidí.

Tohle je ale něco odlišného. Svým jménem tak veřejně deklarují, že ji podporují. Mnozí sledují můj příběh a mají strach, že se dotyční také budou všemožně snažit veřejně je znemožnit. Tak mi to mnoho oslovených odůvodnilo. I když nám fandí a svým hlasem ve volbách nás hodlají podpořit.

To jsme to 20 let po Sametové revoluci dopracovali, že? Že se tu lidé - zase - bojí. Já ale věřím, že po volbách se to změní a lidé tu budou moci zase dýchat svobodně.

Takže nenaplněná kandidátka žádným způsobem nevypovídá, že bychom snad neměli veřejnou podporu. Svobodný hlas se však ozve až ve výsledku těchto komunálních voleb.

Máte 11 kandidátů a bodů volebního programu je 29. Máte potenciál ke zvládnutí všech vytyčených úkolů?

Nechápu strany, které volebním programem se k něčemu zaváží, ale vzápětí hned po volbách program téměř zahodí. Jakoby ten snad ani nikdy neexistoval. Dokonce mnozí voliči už s tím dopředu počítají, že politické strany svůj volební program plnit nebudou. To mi přijde skutečně alarmující! Samozřejmě, že ke každému bodu našeho programu máme zároveň know-how. Skladba volebního programu SDeO vypadá podle toho, jací odborníci mezi kandidáty a spolupracovníky jsou, jaká témata tak mohou přinést a garantovat. Nic, co v našem programu čtete, není pouhý jalový slib k nalákání voličů. Opačný případ bychom považovali za nedůstojný a neodpovědný vůči voličům i vůči sobě samým.