Kanditát SDeO č. 7 - Drahomír Radek Horváth

Radek Horváth

Věk: 38 let

Profese:

Webmaster, nezávislý novinář

Hlavní priority, kterým se chci věnovat v zastupitelstvu:

Národnostní menšiny a rovnoprávnost

Rozhovor s Radkem Horváthem:

Proč se hodláte angažovat v děčínské komunální politice?

Jsem členem nejpočetnější národnostní menšiny ve městě a domnívám se, že mám jistý potenciál a schopnosti přispět ke zlepšení vzájemného soužití. Považuji za morální povinnost jednotlivce, aby se angažoval ve věcech veřejných, jestliže se domnívá, že může přispět k obecnému blahu všech obyvatel zdejší lokality.

Proč kandidujete právě za SDeO?

V mém případě bylo stěžejní studium programového prohlášení všech kandidujících stran a právě SDeO mě svými vizemi a návrhy na způsoby řešení přesvědčila. Navíc zdejší kandidáti jsou podle mého subjektivního pohledu více odborníci než-li pouze politici, a to je mému naturelu velice milé.

Byl jste již v minulosti někdy politicky organizován?

Nikoliv aktivně, spíše jsem se věnoval veřejné kritice nesystémových politických kroků.

Jaká jsou konkrétní témata, ve kterých se Vy osobně budete angažovat?

Jsem tvůrce materiálu s názvem: Koncepce pro národnostní menšiny. Toto je součástí programu SDeO a je to ojedinělý návrh řešení problematiky včetně nutných opatření. Tento ucelený materiál je šitý přímo na míru potřebám zdejší obce a je pochopitelně konzultován s odbornou veřejností. Předcházelo tomu několik monitoringů a analýz situace, které jsem inicioval. To je tedy mé hlavní téma.

Čím si myslíte, že můžete být přínosem pro zdejší komunální politiku?

Potřeby všech obyvatel města vnímám bez jakékoliv formy diskriminace, a to včetně diskriminace tzv. pozitivní. Nikdy nesmí dojít k situaci, aby jedna část obyvatel byla protěžována na úkor jiné a ačkoliv sám jsem členem národnostní menšiny, tak toto považuji za to nejdůležitější. Dokáži velice střízlivě a bez emocí nahlížet na konkrétní situace a řešit je v souladu s dobrými mravy. Byl jsem vychován v tomto duchu. Každý má svá práva, ale také své povinnosti a to je nutno dodat jedním dechem. Mimochodem jsem lokální patriot.

Je něco, co byste chtěl svým potenciálním voličům právě teď říci?

Nevolte populistické politické postavičky, ale volte lidi, jež mají jasnou vizi a chtějí být užiteční Vám, občanům tohoto města.