MÁTE ZÁJEM O VÍCE INFORMACÍ
TÝKAJÍCÍCH SE ČLENSTVÍ V SDeO?

Máte zájem o členství ve Straně demokratické obnovy a chtěli byste svou aktivní účastí podpořit naši práci směřující k dobré budoucnosti Děčína? Budete vítáni! Přečtěte si, co my ctíme: teze a cíle SDeO a stanovy SDeO. Pokud se s těmito dokumenty ztotožníte natolik, že byste je chtěli dodržovat, pak nás kontaktujte, abychom Vás mohli pozvat na setkání s námi, případně si můžete stáhnout přihlášku. Ozveme se Vám v nejkratším možném termínu.

MOŽNÁ, ŽE SE PTÁTE...

Teď si možná řeknete: No, to je sice hezké, ale „papír“ mnohé unese. To už jsme si v minulosti vyslechli, těch slibů, a pak, znáte to, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají... Ale poté - skutek utek.

Omyl. Ne tak u nás.

Jsme zastánci moderních trendů v marketingu. (Ale ono k tomu stačí používat i jen zdravý selský rozum.) A sice: je krátkozraké - něco slibovat, ale pak nesplnit. Natož už dopředu vědět, že dotyčné sliby jsou nesplnitelné! Ano, nejde-li tomu dotyčnému o to, aby jeho práce měla budoucnost, nýbrž stačí-li mu život jepičí, pak ať si klidně nesplnitelné slibuje. Dlouhodobou udržitelnost však takový podnikavec mít nebude. Lidé si pamatují. A to velmi dobře. Ano. Může se stát, má-li - v tomto případě politická strana - dostatečně silný mandát, ale nastanou skutečně neočekávatelné okolnosti, které nebylo možno za žádných okolností předvídat (tím příkladem mohou být kupř. povodně či jiné události takového rysu), že pak nějaký jednotlivý slib není úplně bezezbytku naplněn. Může se to však stát jen zcela výjimečně (!) a důvody musí být naprosto zřetelné a jasné! Straně demokratické obnovy ale o "jepičí život" nejde. Právě naopak.

Možná Vás také napadne otázka, docela kardinální: A jak vlastně chceme docílit, že nebude u nás docházet k tomu, k čemu běžně dochází u (nejen) malých, (nejen) nově vznikajících stran, a totiž, že se k nám nebudou "hrnout" ti, kterým se nepodařilo prosadit své vlastní (většinou „byznysovsko-politické“) zájmy v jiných stranách? K tomu přece běžně dochází, můžete namítnout. Naše řešení je docela jednoduché: Stanovy SDeO jsou totiž nastaveny tak, aby naše strana pro takové prospěcháře ani nebyla přitažlivá. A když by se přece jen (zcela výjimečně!) stalo, že by se takovému podařilo do strany dostat či by některý ze členů změnil své chování (?, jde-li to vůbec...), i s tím naše stanovy počítají. S takovým se umí SDeO rozloučit. Vyloučení člena se uskutečňuje z důvodu: hrubého porušování stanov, programu či principů strany; zneužití politické nebo veřejné funkce; opakovaného či úmyslného jednání, které poškozuje stranu; vstupu do jiného politického hnutí či strany; kandidatury za jiné politické hnutí či stranu; podání nepravdivých údajů do přihlášky (viz stanovy Čl. III odst.3 bod f až k).

A naopak, jaké že jsou povinnosti člena SDeO? Člen strany je povinen: spolupracovat na uskutečňování cílů strany a prosazování jejího programu, závazných plánů a principů; respektovat usnesení a rozhodnutí orgánů strany; dodržovat stanovy strany a prosazovat její programové zásady a cíle; plnit převzaté úkoly a nést za ně odpovědnost, atd. (viz stanovy Čl. III odst. 5 bod f až i).

Možná Vás napadá otázka, proč se vlastně pouštět do politiky. Vždyť každý má spoustu svých vlastních starostí a povinností, tak proč se ještě zabývat tím, co se nás bezprostředně netýká? Jenže život města dělají jeho obyvatelé a záleží hlavně na nich, jak bude vypadat. Pokud pasivně předáte osud našeho krásného Děčína do rukou mocipánů, jednoho dne můžete být nepříjemně překvapeni, například jako drobní podnikatelé v Podmoklech, kteří před časem včas nezareagovali na výstavbu velkého obchodního centra a posléze museli ukončit své dlouholeté rodinné živnosti, protože zkrachovali. Nutno bohužel dodat, že vlastním přičiněním, protože nebránili své zájmy.

© www.asram.cz