VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, TĚŠÍ NÁS, ŽE VÁM MŮŽEME PŘEDSTAVIT
POLITICKOU STRANU DEMOKRATICKÉ OBNOVY
A DŮVODY, PROČ BYLA ZALOŽENA

sdeo děčín logo sdeo

Personální složení týmu aktuální do komunálních voleb 2010.

Jsme Děčíňané různých profesí, různých zájmů, různých zkušeností, které spojuje to hlavní: Není nám lhostejné, v čem a jak žijeme a máme odpovědný vztah k tomuto městu v tom smyslu, že nám nejde o profit osobní, ale společenský. To znamená, že se chceme zasadit o to, aby se v tomto městě žilo v rámci možností dobře všem jeho obyvatelům a nejen privilegovaným skupinám či dokonce jedincům. Přejeme si spolupráci se všemi, kdo to s naším městem myslí v obecném a občanském smyslu dobře.

Nejsme fatalisté. Vědomě sledujeme okolní svět a analyzujeme, v čem žijeme. Víme, že nemá smysl „brblat“ na to, co se kolem nás děje, ale že je důležité sebrat síly a odvahu a společnými silami, s podporou Vás, občanů, to postupně měnit.

Pomůžete nám? Začít můžete svým hlasem již v těchto komunálních volbách!

Hlavní směrnicí, podle níž se naše strana řídí, jsou naše stanovy. Tyto jsou veřejně k nahlédnutí zde.

Závazný dokument, obsahující teze SDeO, je veřejně k nahlédnutí zde.

Zajímá Vás více informací o našem logu a našich barvách? Pokud ano, podívejte se zde.

Děčín je unikátní město nejen svou polohou a výjimečnými přírodními hodnotami. Má i množství historických a architektonických skvostů. Nechceme, aby byl jeho ráz nadále narušován megalomanskými stavebními záměry, jako jsou obrovská parkoviště, betonové zdi a nevlídné hranaté komerční budovy tam, kde je žádoucí zachovat krásný historický charakter a kvalitní životní prostředí. Takové objekty patří do průmyslových zón a na periferie.