Kanditát SDeO č. 10 - Jaroslav Maděrka

Jaroslav Maděrka

Věk: 32 let

Profese:

Svářeč

Hlavní priority, kterým se chci věnovat v zastupitelstvu:

Protipovodňová ochrana, životní prostředí

Rozhovor s Jaroslavem Maděrkou:

Proč se hodláte angažovat v děčínské komunální politice?

V děčínské komunální politice se hodlám angažovat z důvodu potřeby přínosu vlastního životního názoru a zkušeností, nabytých jak v tuzemsku, tak v zahraničí. A to převážně ve sférách pracovních, kulturních a sociálních.

Proč kandidujete právě za SDeO?

Byli to právě členové a kandidáti SDeO, kteří hned při našem prvním občanském setkání přesvědčili mě o svých lidských kvalitách a pro mě osobně při poměrně pestré věkové škále o nezvyklé harmonii, přímosti v jednání a prokázané citlivosti k daným tématům a zájmům jednotlivce. Nacházíme se ve všedních řadách, při řešení běžných lidských problémů, jejichž význam nemůže být opomenut.

Byl jste již v minulosti někdy politicky organizován?

V minulosti jsem doposud nebyl politicky organizován.

Jaká jsou konkrétní témata, ve kterých se Vy osobně budete angažovat?

Věřím, že díky mému širokému profesnímu záběru mohu být přínosem pro vícero témat programu SDeO. Jsou to například protipovodňová ochrana města Děčína, kultura, ekologie.

Čím si myslíte, že můžete být přínosem pro zdejší komunální politiku?

Věřím, že díky pochopení, které jsem v životě získal při spolupráci s příslušníky jiných národnostích skupin, ať s různým vyznáním, tak i bez vyznání, může být toto přínosem pro všechny občany, kteří se rozhodnou služeb SDeO využít k získávání našich společných hodnot. Tedy práce, kultura a sociální vazby ve smyslu tří nedílných pramenů, které spleteny v jeden pevný pomyslný provaz pomohou pohnout břemenem a strhnout tak bariéry nejen v systémech komunální politiky.

Je něco, co byste chtěl svým potenciálním voličům právě teď říci?

Nikdy se nevzdávejme naděje v lepší zítra. V mém životě naděje vždy pocházela z vděčnosti za vytvořené příležitosti a respektované touhy měnit věci k lepšímu. Následujme tedy vzájemně tyto principy a společně dospějme k vytyčeným cílům.