KDE SE S NÁMI MŮŽETE SETKAT:

Z našich vlastních zkušeností velmi dobře víme, že není jednoduché se ve volbách rozhodnout pro novou stranu. Pochopitelně se nabízejí otázky typu - Kdo to je? Umí splnit to, co slibují? Můžeme jim věřit? A mnohé další. Nejen z tohoto důvodu se s Vámi chceme setkávat na různých místech Děčína, představit se Vám a přesvědčit Vás o našich úmyslech a schopnostech.

Poprvé jste měli možnost se s námi veřejně setkat 31. července, kdy jsme pro Vás připravili hudební odpoledne na Smetanově nábřeží (akce Děčíňané Děčíňanům aneb Slavte s námi).

Lingers

Další příležitost nás poznat jste měli 12. září na hudebně kulturním odpoledni Děčíňané Děčíňanům II aneb Úplně pohodové odpoledne. Zahráli nám svělí ústečtí Lingers!

Na září jsme připravili cyklus setkávání „Nalijme si čistého vína", na kterých jsme neformálně diskutovali při sklence dobrého vína či jiného zdravého moku:

8. září od 17 do 20 hodin v restauraci Kocanda na Starém Městě,

14. září od 17 do 20 hodin v kavárně Paroloď na Tyršově ulici.

VOLEBNÍ MÍTINK Strany demokratické obnovy, tak, jak ho neznáte - „Roztančeme Děčín spolu“ - se konat nebude. Považujeme totiž za nemorální vydávat peníze za mítink ve chvíli, kdy doslova každou korunu ocení naši spoluobčané, kteří se v důsledku živelné pohromy ocitli bez střechy nad hlavou. Finanční prostředky určené pro předvolební mítink tak věnujeme na povodňové konto a věříme, že najdou správné adresáty.

Dalších příležitostí k setkávání s námi budete mít dostatek, kromě toho, že jsme normální lidé a žijeme normálním životem v tomto městě, stejně jako Vy. Takže nás potkáte na ulici, v autobusu, v obchodě či v restauraci... Naše tváře znáte z tohoto webu. Když nás zastavíte a oslovíte, budeme jenom rádi.

Vaši kandidáti SDeO

PO KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH PŘIPRAVUJEME:

SDeO připravuje po komunálních volbách zřízení kavárny. /Pod názvem: „Obnovená kavárna“. Obnovená, - ne že něco starého, zašlého či nefunkčního by bylo obnovováno -, ale že jsme Strana demokratické OBNOVY, a tak si budeme s tímhle slůvkem tak trochu hrát.../ Zde bude, kromě jiného, možný rychlý a velmi jednoduchý kontakt mezi naším kandidátem a zájemcem o setkání z řad občanů. A to na bázi předchozí domluvy či spontánně.V kavárně bude vytvořeno příjemné prostředí k vzájemnému setkávání a stmelování lidí. (Večer s živou hudbou nejrůznějších žánrů.) Budou zde prostory pro otevřené diskuze (problémy, úspěchy, potřeby Děčína a jeho obyvatel apod.). Bude zde dán prostor pro přednášky na různá témata (př. společenská odpovědnost zemí tzv. prvního a druhého světa, co je fair trade, co je volný obchod a jeho mezinárodní bariéry, jak se žije...v zemích tzv. třetího světa, proč je ještě dnes ve světě chudoba – její vymýcení, utopie či realita? Atd.atd., témata dle zájmu). Zároveň však tu budou mít své místo zcela apolitické akce – př. v případě zájmů autorská čtení, prezentace (nejen) mladých (nejen) začínajících umělců nejrůznějších žánrů a oblastí. Mladí umělci zde budou moci vystavovat svá díla a své výtvory. Bude se zde konat představování jednotlivých zemí světa, a to jejich přímými obyvateli. Kteří u nás trvale či přechodně žijí či budou speciálně pozváni, aby nás seznámili se svou zemí a jejich kulturou (přírodní bohatství, zvyky, kultura, s ochutnávkou typických kulinářských specialit jejich domoviny). Cestopisné večery. Zkrátka, na obsahu Obnovené kavárny se můžete podílet i Vy!

A POZOR!

Úplnou novinkou, která se bude pravidelně pořádat v tomto novém prostoru, a do doby jeho zřízení v prostorách, které budou včas zveřejněny, budou: PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ S NEJRŮZNĚJŠÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI! Jako jsou: senioři, podnikatelský stav (živnostníci, drobní podnikatelé, zemědělci, jako i zástupci větších a velkých firem), mladé rodiny, atd.

Účelem těchto (pravidelných) setkání bude nejprve zmapovat, co tyto cílové skupiny konkrétně potřebují, aby město pro ně udělalo. Z každého takového setkání vznikne závazný výstup, který SDeO bude prosazovat! Následující setkání těchto skupin bude pak o mapování, jak se daří cíle naplňovat, co se daří, co se nedaří, kde je třeba ještě přidat, jaké nové výzvy a potřeby dále vyvstávají.

Zkrátka jde o to: komunikovat, a na bázi těchto zjištění dále upravovat program SDeO, to jest: přidávat další body programu.

Takto kupř., ještě před komunálními volbami, z cílové skupiny senioři vzešla potřeba – poptávka – po zřízení Univerzity třetího věku v Děčíně, v rámci děčínské ČVUT. Kterou, ač dosud nebylo bodem programu naší strany, od této doby bude SDeO prosazovat!

Proto: Nezdráhejte se s námi spojit. Jsme tu, aby se Vám v našem městě lépe: žilo, podnikalo, pobývalo. Zkrátka: aby naše město s Vámi žilo!

© www.asram.cz